fbpx
Microsoft Office từ excel triển vọng dự án powerpoint

Microsoft | Quan điểm

Outlook sắp xếp email, lịch, danh bạ, tác vụ và danh sách việc cần làm của bạn, tất cả ở cùng một nơi. Tổ chức đó bắt đầu bằng tài khoản email của bạn. Từ đó, bạn có thể bắt đầu làm việc với email, biến chúng thành nhiệm vụ hoặc cuộc hẹn và lưu trữ thông tin về những người bạn tương tác trong danh bạ để không bao giờ phải nhớ địa chỉ email hoặc số điện thoại. Lớp học này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các nhiệm vụ cơ bản này.

Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản

Ngày

09-13 / 2020/XNUMX
Đã hết hạn!

Thời gian

8: 30 sáng - 12: 30 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền