fbpx
Microsoft Office từ excel triển vọng dự án powerpoint

Microsoft | Nguyên tắc cơ bản

Có được nền tảng về bốn trong số các chương trình Microsoft Office được yêu cầu nhiều nhất: Word, Excel, PowerPoint và Access. Tìm hiểu mọi thứ bạn cần để bắt đầu, tạo và quản lý:
• Tài liệu và bảng tính
• Trình bày và cơ sở dữ liệu.

Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản

Ngày

21-25 tháng 2020 năm XNUMX
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều

Phí Tổn

Miễn phí

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền