fbpx
Microsoft Office từ excel triển vọng dự án powerpoint

Microsoft Office 365 Phần 2

Đây là phần thứ hai của Office 365, bộ phần mềm văn phòng dựa trên đám mây của Microsoft kết hợp các dịch vụ trực tuyến với Office Online và các công cụ khác của Microsoft. Khóa học này nhằm giúp người dùng Office 365 hiểu cách hoàn thành các tác vụ nâng cao bằng các ứng dụng và dịch vụ khác nhau của nó. Các chủ đề sẽ bao gồm lưu trữ tệp và cộng tác với OneDrive và SharePoint; sử dụng các công cụ dành riêng cho đám mây như Delve và Planner; và quản lý người dùng cũng như bảo mật trong Office 365.

Kết quả học tập:

• Khả năng sử dụng OneDrive, Delve và Planner
• Thực hiện các công việc hành chính
• Quản lý tên miền
• Sử dụng Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ

[15 giờ khóa học]

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Tháng 2 08 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Phân loại
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền