fbpx
Microsoft Office từ excel triển vọng dự án powerpoint

Microsoft Office 365 | Nền tảng

Microsoft Office 365 là bộ dịch vụ phần mềm và văn phòng trực tuyến dựa trên đăng ký, kết hợp quyền truy cập vào các dịch vụ trực tuyến như lưu trữ đám mây với tính di động của Office Online. Khóa học này nhằm hướng dẫn người dùng Office 365 cách tìm hiểu các tác vụ cơ bản bằng cách sử dụng các ứng dụng và dịch vụ đi kèm. Người dùng có kinh nghiệm có ít hoặc không có kinh nghiệm với Office Online, Skype for Business 2016 và Microsoft Teams cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ khóa học này.

Đầu ra
• Đăng nhập/đăng xuất chương trình
• Sửa đổi cài đặt tài khoản cơ bản
• Giao tiếp với những người khác bằng Skype for Business, Outlook Online và Microsoft Teams

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? Hãy bắt đầu từ đây!

Ngày

Tháng 2 13 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền