fbpx

Microsoft Excel nâng cao

Cấp độ thứ ba này khám phá các tính năng nâng cao trong Excel 365. Học sinh sẽ học cách tự động hóa chức năng của trang tính, kiểm tra trang tính, phân tích dữ liệu, làm việc với nhiều sổ làm việc, xuất dữ liệu Excel và nhập/xuất dữ liệu XML.

Ngày

Tháng Tám 21 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 00 sáng - 12: 00 chiều
Phân loại

Đơn vị tổ chức

Viện lực lượng lao động
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền