fbpx

Microsoft 365 Word cơ bản

Khóa học này bao gồm các chức năng và tính năng cơ bản của MS Word 2016 Học sinh sẽ học cách nhập, chỉnh sửa văn bản, lưu và duyệt tài liệu.

Điều kiện tiên quyết: Giới thiệu về hội thảo Máy tính hoặc kiến ​​thức máy tính cơ bản.

Ngày

Tháng Tám 28 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Phân loại

Đơn vị tổ chức

Viện lực lượng lao động
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền