fbpx
xưởng máy tính

Tiếp thị và Truyền thông xã hội

Sinh viên sẽ học cách phát triển kế hoạch tiếp thị truyền thông xã hội như một phần của chiến lược tiếp thị tổng thể của họ, xác định ai sẽ là người trong nhóm của họ và chọn cách họ sẽ đo lường những gì đang diễn ra. Ngoài ra, sinh viên sẽ khám phá một số trang web truyền thông xã hội lớn và xem xét cách các trang web chuyên biệt và các công cụ quản lý truyền thông xã hội có thể đưa hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội của họ lên một tầm cao mới.

Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng vi tính cơ bản.

Ngày

Tháng 11 29 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

27 giờ giảng dạy
5: 30 chiều - 8: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền