fbpx

Tiếp thị và bán hàng

Ngân sách tiếp thị nhỏ không có nghĩa là bạn không thể đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu kinh doanh của mình. Bạn chỉ cần sáng tạo hơn trong các chiến thuật tiếp thị của mình. Lớp học này sẽ chỉ cho bạn cách đạt được mức độ hiển thị tối đa với chi phí tối thiểu. Bạn sẽ học các chiến lược hiệu quả, chi phí thấp và phi chi phí để cải thiện doanh số bán hàng, phát triển hình ảnh công ty và xây dựng lợi nhuận của bạn 

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký. 

Chưa phải là khách hàng của work2future? Hãy bắt đầu từ đây! 

tags:

Ngày

Mar 27 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 5: 00 chiều
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền