fbpx
hội thảo lãnh đạo

Lắng nghe để hiểu

Tại sao nghe thật khó hiểu? Mọi nơi làm việc đều dựa vào giao tiếp tốt. Hội thảo này sẽ đi sâu vào câu hỏi đó, tiết lộ 5 giai đoạn của việc lắng nghe hiệu quả, đưa ra một câu hỏi tự nguyện với kết quả và xác định các mẹo để bắt đầu thực hiện các thay đổi nhằm lắng nghe tốt hơn để giao tiếp tổng thể tốt hơn.

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Tháng 9 17 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

11: 00 sáng - 12: 00 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền