fbpx

Hồ sơ chuyên nghiệp LinkedIn + Mạng lưới

Tìm hiểu cách kết hợp thương hiệu cá nhân và nghề nghiệp vào hồ sơ LinkedIn, truy cập và tạo hồ sơ LinkedIn, xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp thông qua các kết nối LinkedIn, sử dụng công cụ tìm kiếm việc làm LinkedIn, sử dụng công cụ lương để nghiên cứu việc làm và sử dụng LinkedIn để xây dựng một doanh nghiệp tại nhà.

[6 giờ khóa học]

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Tháng Bảy 20 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

6 giờ học
5: 30 chiều - 8: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền