fbpx

LinkedIn Professional Profile+Networking

Learn to incorporate personal and professional branding into a LinkedIn profile, to access and create a LinkedIn profile, to build a professional network through LinkedIn connections, to utilize LinkedIn job search tool, to use the salary tool for job research, and to use LinkedIn to build a home business.

[6 giờ khóa học]

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Mar 29 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

5: 30 chiều - 8: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền