fbpx

Ngày hội việc làm nhân sự LaborMax

Xây dựng, phá dỡ, Lao động phổ thông, Sơn, Lát đá, Tu sửa, Giao dịch lành nghề, Cảnh quan, Vệ sinh, Di chuyển, Sàn, Đấu kiếm, Điện, Nhân sự Sự kiện và nhiều hơn nữa!

Ngày

Tháng Sáu 15 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

7: 00 sáng - 4: 00 chiều
LabourMax Nhân sự

Địa Chỉ

LabourMax Nhân sự
1569 Branham Lane, Ste B, San Jose, CA, 95118
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền