fbpx
xưởng kế toán

Tìm kiếm việc làm II

Vì tìm kiếm việc làm có thể tốn nhiều thời gian hoặc có thể cảm thấy giống như một công việc toàn thời gian, điều cần thiết là phải tìm kiếm những cách hiệu quả hơn để làm cho tìm kiếm của bạn được nhắm mục tiêu. Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu một số chiến lược để sử dụng khi tìm việc trực tuyến, cách thể hiện bản thân và chuẩn bị cho kết quả.

Điều kiện tiên quyết: cho hội thảo này là tham dự Tìm kiếm việc làm I để làm quen với các công cụ cơ bản.

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Có thể 04 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 30 chiều - 4: 00 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền