fbpx

Dòng việc làm | Hội chợ nghề nghiệp

Thông tin nội bộ về văn hóa công ty, cơ hội việc làm và cách nhanh chóng để được tuyển dụng. Những người tham dự sẽ có thể gặp gỡ những người quản lý tuyển dụng trong sự kiện trực tuyến này.

 • 10:00 sáng Chăm sóc sức khỏe và Chăm sóc
 • - Sức khỏe nhân phẩm
 • - Trang chủ FirstLight
 • - Kidango
 • 10:45 sáng Vận tải và Hậu cần
 • - Nhân sự Lực lượng Lao động của Amazon
 • - CareGlobX Parcel Logistics LLC
 • 11:15 chiều Xây dựng và Sản xuất
 • - ACME Pacific Repair Inc.
 • - iCuro
 • - Tesla [Bộ phận năng lượng mặt trời]
 • - Tiện ích

Vị trí mở

Ngày

Tháng 2 11 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

10: 00 sáng - 12: 30 chiều

Thêm thông tin

ĐĂNG KÝ
ĐĂNG KÝ
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền