fbpx

Giới thiệu về máy tính

Mô tả khóa học:
Khóa học này giới thiệu các khái niệm máy tính, bao gồm các chức năng và hoạt động cơ bản của máy tính. Các chủ đề bao gồm xác định các thành phần phần cứng, hoạt động cơ bản của máy tính, các vấn đề bảo mật và sử dụng các ứng dụng phần mềm.

Kết quả học tập:
Sau khi hoàn thành, học sinh phải thể hiện sự hiểu biết về vai trò và chức năng của máy tính và sử dụng máy tính để giải quyết vấn đề.

Chế độ hướng dẫn:
Chỉ gặp trực tiếp

Ngày

Jan 03 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 00 sáng - 1: 00 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền