fbpx
Hội thảo chuẩn bị công việc

Kỹ thuật phỏng vấn

Hội thảo này bao gồm quy trình tổng thể của một cuộc phỏng vấn và các kỹ năng cần thiết để phỏng vấn thành công. Bạn sẽ học các bước cần thực hiện trước một cuộc phỏng vấn, cách chuẩn bị, các loại phỏng vấn khác nhau và những việc cần làm sau cuộc phỏng vấn.

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Tháng 9 28 2023

Thời gian

9: 30 sáng - 12: 00 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại

Lần xuất hiện tiếp theo

Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền