fbpx
hội thảo lãnh đạo

Trí tuệ cảm xúc

Trí tuệ cảm xúc (EI) là gì? Sau lý thuyết của nhà tâm lý học nổi tiếng Daniel Goleman, chúng ta sẽ khám phá 4 lĩnh vực tạo nên EI: tự nhận thức về cảm xúc của bản thân, khả năng quản lý cảm xúc một cách thích hợp, nhận thức về những cảm xúc được thể hiện của người khác và khả năng đồng cảm với những người đó. Có EI cao là một đặc điểm rất được các nhà tuyển dụng mong muốn.

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Tháng Bảy 29 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

10: 30 am - 12: 00 am
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền