fbpx

Hội chợ tuyển dụng

https://www.work2future.org/facebook-event/construction-and-advanced-manufacturing-hiring-fair/

Ngày

Tháng 11 19 2019
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 3: 00 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền