fbpx
Microsoft Office từ excel triển vọng dự án powerpoint

Google Suite Connect

These Google Classes hold approximately 50% of the market, Google suite is used by 45% of the market and is often the choice of small business. Large businesses using Google Suite include Uber, Airbnb, Google, Pinterest, Netflix, Spotify, Twitter, to name a few. Learn how to utilize Google Suite to connect and network.  

[15 giờ khóa học]

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? Hãy bắt đầu từ đây!

Ngày

Tháng 2 13 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Phân loại
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền