fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Họp ban chấp hành

Được dời lại từ ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX

cuộc họp lai

Ở người

Trung tâm Dịch vụ Hành chính & Dịch vụ Doanh nghiệp, Nhà máy rượu Almaden, 5730 Chambertin Dr, San Jose

Cuộc họp thu phóng

https://zoom.us/j/91402821460?pwd=UnJ1WXJ6UlV6NUU2ckNmbVg3RDhoQT09

Hoặc quay số (669) 900-9128 | Mã cuộc họp: 914 0282 1460

Ngày

Tháng 11 06 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 30 chiều - 2: 30 chiều
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền