fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

HỦY BỎ Họp Ban chấp hành

Được dời lại từ ngày 19 tháng 2023 năm XNUMX

cuộc họp lai

Ở người

Trung tâm Dịch vụ Hành chính & Dịch vụ Doanh nghiệp, Nhà máy rượu Almaden, 5730 Chambertin Dr, San Jose

Cuộc họp thu phóng

https://zoom.us/j/98219951412?pwd=dHlYL0tCMGEzMGxFWklueHlxMzFqUT09

Hoặc quay số (669) 219-2599 | ID cuộc họp 982 1995 1412

Ngày

Tháng Mười 31 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 2: 30 chiều
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền