fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Họp ban chấp hành

Thành phố San José đang sử dụng mô hình kết hợp cho tất cả các cuộc họp mà công chúng có quyền tham dự.

T work2future Cuộc họp Ban Chấp hành sẽ được tổ chức trực tiếp tại work2future Văn phòng hành chính. Các thành viên của công chúng được khuyến khích tham dự qua hội nghị từ xa Zoom, chi tiết bên dưới:

Hội thảo trên web về Zoom
https://zoom.us/j/99335913145?pwd=M1dROFI0M3BSRXhCN3Y3Uk5mcjYyQT09

Quyền truy cập chỉ qua điện thoại:
(669) 219 2599
ID cuộc họp: 993 3591 3145

Ngày

Tháng Tư 20 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

11: 30 sáng - 1: 30 chiều

Địa Chỉ

Cơ quan hành chính
5730 Chambertin Drive, San José

Vị trí 2

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền