fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Hội nghị đặc biệt của ban chấp hành

Cuộc họp thu phóng:
https://zoom.us/j/98823522721?pwd=UjJPb3RzSVdGY0JtR1FocHBmWVY3UT09

Quyền truy cập chỉ qua điện thoại:
(669) 900 9128
ID cuộc họp: 988 2352 2721
Mật mã: 973260

Ngày

Tháng 2 27 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

2: 00 chiều - 2: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền