fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Họp ban chấp hành

Quyền truy cập cuộc họp:

  • Chỉ điện thoại: 1 (669) 219-2599
    • ID cuộc họp: 982 1995 1412
    • Mật mã: 233554

Ngày

Tháng Bảy 21 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

11: 30 sáng - 1: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền