fbpx
cuộc họp ủy ban work2future

Ban chấp hành

Quyền truy cập cuộc họp:

  • Online: https://zoom.us/j/96380471178?pwd=V1JBM050MkY4bTZWRlh2UlRuc1dhdz09

  • Chỉ điện thoại: 1 (669) 900 9128
    • ID cuộc họp: 963 8047 1178

Ngày

Tháng Mười 21 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

11: 30 sáng - 1: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
công việc

Đơn vị tổ chức

công việc
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2021 work2future - Mọi quyền được bảo lưu