fbpx
Microsoft Office từ excel triển vọng dự án powerpoint

Microsoft Excel | Nâng cao

Các chức năng và tính năng cơ bản của Excel 365.

  • các công thức nâng cao, cũng như các chức năng tra cứu như VLOOKUP, MATCH và INDEX.
  • về xác thực dữ liệu và các chức năng cơ sở dữ liệu như DSUM
  • cách làm việc với PivotTable và Biểu đồ Pivot
  • nhập và xuất dữ liệu

Điều kiện tiên quyết: Hội thảo trung cấp MS Excel hoặc kinh nghiệm tương đương.

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Tháng Bảy 18 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

10 giờ hướng dẫn
1: 00 chiều - 4: 00 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Las Plumas Ave, San José, CA
Phân loại
Bản quyền © 2022 work2future - Tất cả các quyền