fbpx
Microsoft Office từ excel triển vọng dự án powerpoint

Microsoft 365 Excel | Trình độ cao

Các chức năng và tính năng cơ bản của Excel 365.

  • các công thức nâng cao, cũng như các chức năng tra cứu như VLOOKUP, MATCH và INDEX.
  • về xác thực dữ liệu và các chức năng cơ sở dữ liệu như DSUM
  • cách làm việc với PivotTable và Biểu đồ Pivot
  • nhập và xuất dữ liệu

Điều kiện tiên quyết: Hội thảo trung cấp MS Excel hoặc kinh nghiệm tương đương.

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

05-09 tháng 2022 năm XNUMX
Đã hết hạn!

Thời gian

15 giờ hướng dẫn
1: 00 chiều - 5: 00 chiều

Địa Chỉ

Trên mạng
Liên kết thu phóng được cung cấp
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền