fbpx
Học viện tiếp thị kỹ thuật số

Email Marketing

Tiếp thị qua thư điện tử là ở đây để tồn tại và biết cách làm tốt điều đó là điều cần thiết đối với các nhà tiếp thị cũng như chủ doanh nghiệp nhỏ, huấn luyện viên và nhà tư vấn. Trong khóa đào tạo này, những người tham gia sẽ học những điều cần thiết về lập kế hoạch, tạo và cung cấp các chiến dịch tiếp thị qua e-mail đặc biệt hỗ trợ chiến lược tiếp thị tổng thể của bạn. Sau khóa đào tạo này, những người tham gia sẽ có thể tiếp cận nhiều khách hàng và khách hàng tiềm năng hơn thông qua nỗ lực của bạn trong việc trở thành người có ảnh hưởng qua e-mail.

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Tháng Tư 25 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 00 sáng - 12: 00 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền