fbpx

An ninh mạng 1 Nguyên tắc cơ bản cho nhân viên

Khóa học Nguyên tắc cơ bản về an ninh mạng sẽ đảm bảo rằng bạn đánh giá cao các biện pháp toàn công ty để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng cũng như vai trò của bạn và nhân viên của bạn đối với sự thành công của các biện pháp phòng thủ này. Quan trọng nhất là nó sẽ giúp bạn nhận ra các cuộc tấn công lừa đảo và thời điểm một cuộc tấn công mạng thành công, đồng thời hiểu các bước cần thiết để giảm thiểu tác động của một cuộc tấn công mạng. 

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký. 

Chưa phải là khách hàng của work2future? Hãy bắt đầu từ đây! 

Ngày

Mar 20 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Phân loại
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền