fbpx
xưởng kế toán

Thư xin việc LAB

Huấn luyện chuyên sâu 1: 1 cho tối đa 3 người cho phòng thí nghiệm kéo dài 90 phút này. Các cá nhân phải có một bản sơ yếu lý lịch rõ ràng cộng với một khởi đầu tốt về thư xin việc của họ và một công việc cụ thể trong tâm trí. Resume và Cover Letter phải đồng bộ. Vui lòng mang theo một bản sao của lời mời làm việc đang được xem xét ứng tuyển.

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Tháng 9 01 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 00 am - 11: 00 am

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền