fbpx

CRM- Giới thiệu về quản lý quan hệ khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là sự kết hợp của các phương pháp, chiến lược và công nghệ mà các công ty sử dụng để quản lý và phân tích các tương tác và dữ liệu của khách hàng trong suốt vòng đời của khách hàng. Mục tiêu là cải thiện mối quan hệ dịch vụ khách hàng và hỗ trợ giữ chân khách hàng cũng như thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng. 

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký. 

Chưa phải là khách hàng của work2future? Hãy bắt đầu từ đây! 

Ngày

Mar 17 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền