fbpx
hội thảo lãnh đạo

Quản lý xung đột tại nơi làm việc

Trải qua xung đột là một phần của cuộc sống hàng ngày - cả trong công việc và bên ngoài công việc. Chúng ta có kế hoạch để đi từ đầu đến cuối - và đạt được kết quả hiệu quả không? Chúng ta sẽ xem xét 5 Phong cách Quản lý Xung đột của Công cụ Chế độ Xung đột (TKI) nổi tiếng của Thomas-Kilmann.  

Năm 1974, Kenneth Thomas và Ralph Kilmann đã phát triển các chế độ quản trị xung đột, một cách tiếp cận hữu ích trong bất kỳ môi trường kinh doanh nhỏ nào.

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Tháng Mười 22 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 00 sáng - 12: 00 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền