fbpx

Thăm dò nghề nghiệp

Sau khi nghỉ việc hoặc giữa các công việc có thể là một trong những cơ hội lớn nhất để hồi tưởng lại hướng đi nghề nghiệp của bạn, đặc biệt là có rất nhiều lựa chọn để đào tạo miễn phí để thay đổi nghề nghiệp hoặc nâng cao kỹ năng của bạn. Bạn có cảm thấy mất đi những gì về tiếp theo không? Bạn đang xem xét hai hoặc ba lựa chọn khác nhau cho một sự thay đổi nghề nghiệp có thể và bạn không chắc chắn nên chọn con đường nào? Trong lớp học này, bạn sẽ thực hiện hai đánh giá về sự nghiệp, tính cách và sở thích được sử dụng rộng rãi nhất để xem khả năng và tính cách của bạn có thể phù hợp với chức danh và / hoặc định hướng nghề nghiệp nhất định.

Ngày

Tháng 11 13 2019
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 30 chiều - 4: 30 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền