fbpx
Hội thảo chuẩn bị công việc

Phát triển sự nghiệp

Hãy tìm kiếm công việc của bạn để cấp độ tiếp theo! Trong cuộc hẹn cá nhân rất tập trung này với một trong những Cố vấn nghề nghiệp của chúng tôi, hãy thảo luận về bất kỳ chủ đề tìm kiếm việc làm nào bạn muốn để tăng sức mạnh cho tìm kiếm và / hoặc định hướng nghề nghiệp của bạn.

Các chủ đề bao gồm Lựa chọn và định hướng nghề nghiệp, Phỏng vấn và phỏng vấn giả, Mạng và LinkedIn, thâm nhập vào 'Thị trường việc làm ẩn', sử dụng cơ sở dữ liệu Bí mật để mở rộng Mục tiêu công việc của bạn, hiểu về Quản lý thay đổi và Quản lý thời gian hoặc chỉ cần có động lực để nắm bắt bước tiếp theo!

Ngày

Tháng 9 15 2020
Đã hết hạn!

Thời gian

8: 30 sáng - 4: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị từ xa
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền