fbpx
cuộc họp ủy ban work2future

Họp Ủy ban Dịch vụ Kinh doanh

  • - Chương trình nghị sự
  • - Gói chương trình nghị sự
  • - Tài liệu bổ sung

Cuộc họp phóng to
https://zoom.us/j/98118983017?pwd=QmZHbkRMMFNZZG1MUVJpVElhejI0QT09

Quyền truy cập chỉ qua điện thoại:
(669) 900-9128
ID cuộc họp: 981 1898 3017

Ngày

Tháng mười hai 14 2021

Thời gian

3: 00 chiều - 4: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
công việc

Đơn vị tổ chức

công việc
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2021 work2future - Mọi quyền được bảo lưu