fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Họp Ủy ban Dịch vụ Kinh doanh

Quyền truy cập cuộc họp: Thu phóng cuộc họp
https://zoom.us/j/98118983017?pwd=QmZHbkRMMFNZZG1MUVJpVElhejI0QT09

Quyền truy cập chỉ qua điện thoại:
(669) 900-9128
ID cuộc họp: 981 1898 3017

Ngày

Tháng 9 14 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

3: 00 chiều - 4: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền