fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Ủy ban Dịch vụ Kinh doanh

Cuộc họp này đã không được tổ chức do không có số đại biểu cần thiết.

Quyền truy cập cuộc họp: Thu phóng cuộc họp

Quyền truy cập chỉ qua điện thoại:
(669) 900-9128
ID cuộc họp:

Ngày

Có thể 11 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

3: 00 chiều - 4: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền