fbpx
xưởng máy tính

Xây dựng một doanh nghiệp tư vấn

Tìm hiểu cách tận dụng chuyên môn của bạn để thiết lập và phát triển hoạt động tư vấn của bạn. Khai thác chuyên môn về chủ đề của bạn và khám phá thị trường ngách của bạn để thiết lập lợi thế cạnh tranh của bạn trong một thị trường cạnh tranh cao. 

15 giờ - 1 tuần

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? Hãy bắt đầu từ đây!

Ngày

Mar 06 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

Khóa học 15 giờ - 1 tuần
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Phân loại
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền