fbpx
xưởng máy tính

Xây dựng một doanh nghiệp tư vấn

Learn how to leverage your expertise to establish and grow your consulting practice. Harness your subject matter expertise and discover your niche to establish your competitive advantage in a highly competitive market. 

15 giờ - 1 tuần

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? Hãy bắt đầu từ đây!

Ngày

Mar 06 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

Khóa học 15 giờ - 1 tuần
1: 00 chiều - 4: 00 chiều
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền