fbpx
xưởng kế toán

Sổ sách kế toán và Kế toán [Khái niệm cơ bản]

Khóa học giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ và thực tiễn về sổ sách kế toán cơ bản và cách các tài liệu như hóa đơn, đơn đặt hàng, biên lai, phiếu gửi tiền ngân hàng và séc thanh toán đại diện cho các giao dịch giúp các công ty duy trì quyền kiểm soát và cải thiện hiệu suất.

  • Học sinh sẽ học:
  • - Phương trình kế toán: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
  • - Kế toán cơ sở tiền mặt so với kế toán dồn tích
  • - Các khái niệm và thuật ngữ kế toán cơ bản
  • - Các yếu tố của bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ
  • - Sự khác biệt giữa khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên
  • - Đơn đặt hàng, hóa đơn, biên lai và séc
  • - Kế toán trên máy vi tính

* Điều kiện tiên quyết: Có kiến ​​thức cơ bản về máy tính và kinh nghiệm sử dụng MS Excel.

Khóa học có năm buổi

Liên hệ với Huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn để đăng ký.

Chưa phải là khách hàng của work2future? đặt một cuộc gọi để bắt đầu

Ngày

Tháng Tư 28 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

15 giờ học
9: 30 sáng - 1: 30 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền