fbpx
tối ưu hóa điểm mạnh của bạn. đạt được công việc trong mơ của bạn.
Người hướng dẫn không có sẵn

Sổ sách kế toán và kế toán cơ bản

Học sinh sẽ học phương trình kế toán: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu, kế toán cơ sở tiền mặt so với kế toán dồn tích, khái niệm kế toán cơ bản, các yếu tố của bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ, sự khác biệt giữa khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên, đơn đặt hàng, hóa đơn, biên lai, séc và kế toán trên máy vi tính.  

Ngày

Tháng 9 25 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 30 sáng - 12: 30 chiều

Địa Chỉ

Trên mạng
Liên kết thu phóng được cung cấp
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền