fbpx
xưởng kế toán

Sổ sách kế toán | Căn bản

Trong hội thảo này, bạn sẽ được giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ và thực hành kế toán cơ bản. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào các tài liệu như hóa đơn, đơn đặt hàng, biên lai, phiếu gửi tiền ngân hàng và tiền lương thể hiện các giao dịch giúp các công ty duy trì kiểm soát và cải thiện hiệu suất.
Học sinh sẽ học:
• phương trình kế toán: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
• kế toán cơ sở tiền mặt so với kế toán dồn tích
• thuật ngữ và khái niệm kế toán cơ bản
• các yếu tố của bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ
• sự khác biệt giữa khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên
• đơn đặt hàng, hóa đơn, biên lai và séc
• kế toán trên máy vi tính

Điều kiện tiên quyết: Cần có kiến ​​thức cơ bản về máy tính và kinh nghiệm MS Excel.

Ngày

08-12 tháng 2020 năm XNUMX
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA
Phân loại
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền