fbpx
xưởng kế toán

Sổ sách kế toán | Nâng cao

Trong hội thảo Kế toán và Kế toán nâng cao, bạn sẽ tìm hiểu thêm các khái niệm và kỹ thuật có thể yêu cầu tương tác với kế toán viên và nhà phân tích tài chính. Vì kế toán ghi lại các giao dịch cơ bản, rất hữu ích để hiểu cách thông tin được sử dụng bởi những người khác trong tổ chức, bao gồm cả quản lý. Sau khi hoàn thành hội thảo này, sinh viên sẽ có thể mô tả:

  • báo cáo tài chính và phân tích hòa vốn
  • bảng lương, tuyển dụng, hàng tồn kho và kế toán tài sản
  • thuế cơ bản
  • kiểm soát tài chính
  • kỹ thuật ngân sách vốn

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức máy tính cơ bản, kinh nghiệm MS Excel và hoàn thành Kế toán trung cấp và Kế toán cần thiết.

Ngày

24-28 tháng 2020 năm XNUMX
Đã hết hạn!

Thời gian

20 giờ học
1: 00 chiều - 4: 00 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền