fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

work2future Họp Hội đồng

  • - Chương trình nghị sự
  • - Gói chương trình nghị sự
  • - Tài liệu họp bổ sung
  • - Phút

Ngày

Tháng 11 21 2024

Thời gian

9: 30 am - 11: 30 am

Địa Chỉ

Trung tâm Hướng nghiệp San Jose
1608 Đại lộ Las Plumas, San José, CA

Vị trí 2

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền