fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

work2future Họp Hội đồng

cuộc họp lai

Ở người

Phòng Hội nghị, Trung tâm Việc làm San Jose, 1680 Las Plumas Ave, San Jose

Hội thảo trên web về Zoom

https://sanjoseca.zoom.us/j/84283159942?pwd=Z0xZVVVWVW5uYm9ibmlGVGxLUS9Mdz09

Ngày

Tháng 9 21 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 30 am - 11: 30 am
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền