fbpx
work2future cuộc họp ủy ban

Họp Hội đồng

Thu phóng liên kết cuộc họp hội thảo trên web:
https://sanjoseca.zoom.us/j/92419630798?pwd=OWtLYTc0cDVQWkxYNVBqbGNYWEZxdz09

Điện thoại chỉ dành cho âm thanh (không có video): (408) 638-0968
ID hội thảo trên web: 924 1963 0798

Ngày

Tháng Sáu 17 2021
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 30 am - 11: 30 am

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
work2future

Đơn vị tổ chức

work2future
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@ sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền