fbpx
cuộc họp ủy ban work2future

Họp Hội đồng

Chương trình làm việc (đang chờ xử lý)

- Tài liệu bổ sung

Thu phóng Đăng nhập cuộc họp (đang chờ xử lý)

Điện thoại chỉ dành cho âm thanh (không có video): 1 (408) 638-0968
ID cuộc họp: Đang chờ xử lý
Mật khẩu: Đang chờ xử lý

Ngày

Tháng 11 19 2020

Thời gian

9: 30 am - 11: 30 am

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
công việc

Đơn vị tổ chức

công việc
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org/locations/
Bản quyền © 2020 work2future - Mọi quyền được bảo lưu