fbpx
cuộc họp ủy ban work2future

Họp Hội đồng

Chỉ chương trình làm việc

Gói chương trình nghị sự

- Tài liệu bổ sung
• II Khai mạc
• IV.B.4 Cập nhật thị trường lao động

Dự thảo Biên bản Hành động (đang chờ xử lý)

Thu phóng Đăng nhập Cuộc họp

Điện thoại chỉ dành cho âm thanh (không có video): 1 (408) 638-0968
ID cuộc họp: 922 1525 7965
Mật khẩu: 616342

Ngày

Tháng 9 17 2020
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 30 am - 11: 30 am

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
công việc

Đơn vị tổ chức

công việc
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org/locations/
Bản quyền © 2021 work2future - Mọi quyền được bảo lưu