fbpx

Hội chợ Việc làm Trung tâm Bill Wilson

Trung tâm Bill Wilson hỗ trợ và củng cố cộng đồng bằng cách phục vụ bạn và
gia đình thông qua tư vấn, nhà ở, giáo dục và biện hộ. chúng tôi đang làm việc để
ngăn chặn đói nghèo bằng cách kết nối thanh niên và gia đình với giáo dục, việc làm,
nhà ở và các mối quan hệ tích cực. Chúng tôi đang làm việc để kết thúc tuổi trẻ và
gia đình vô gia cư.

Điền vào một ứng dụng trước khi tham dự

Ngày

Tháng Sáu 27 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

10: 00 sáng - 2: 00 chiều
Trung tâm Bill Wilson

Địa Chỉ

Trung tâm Bill Wilson
3490 Alameda, Santa Clara
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền