fbpx

Hành chính Hỗ trợ 

Hội thảo này bao gồm các kỹ năng và năng lực cốt lõi cần thiết để thành công trong vai trò hành chính chuyên nghiệp, bao gồm cách sử dụng nguồn lực hiệu quả, quản lý thời gian một cách khôn ngoan, giao tiếp hiệu quả và cộng tác với những người khác.   

Ngày

Tháng Tám 07 2023
Đã hết hạn!

Thời gian

9: 00 sáng - 12: 00 chiều

Địa Chỉ

Trên mạng
Liên kết thu phóng được cung cấp
Phân loại

Đơn vị tổ chức

Viện lực lượng lao động
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền