fbpx

Kết nối nhà tuyển dụng ảo

Không phải là một công việc trường học cũ! 

Sẽ rất khó để bạn có thể bước vào cửa với một công ty. Hãy để work2future là người bạn giúp bạn có được công việc tiếp theo.

Chương trình sự kiện!
  • 11:00 sáng Chào mừng
  • 11:10 AM PATH
  • 11:25 PM United Natural Foods, Inc. [UNFI] 
  • 11:40 PM Sling Shot
  • 11:55 PM Work2Future [nghỉ 5 phút]
  • 12:00 trưa Lusamerica
  • 12:15 chiều Casa De Frutas
  • 12:30 trưa Thức ăn biểu diễn
  • 12:45 trưa Dịch vụ Kelly
Miễn phí tham gia! 

Câu hỏi? xin vui lòng liên hệ Alexander Nguyễn

Sự kiện này là một hội thảo trên web về Zoom cho phép ghi lại âm thanh và các thông tin khác được gửi trong phiên. Nếu sự kiện đang được ghi lại, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý ghi lại hoặc được cung cấp tùy chọn rời khỏi sự kiện. Xin lưu ý rằng khi bạn tham gia hội thảo trên web, video của bạn TẮT và âm thanh của bạn sẽ bị MẮT.


một số công việc mà nhà tuyển dụng sẽ tuyển dụng cho…

xem thêm việc làm trên của chúng tôi Ban việc làm

Ngày

Tháng Sáu 16 2021

Thời gian

11: 00 am

Thêm thông tin

ĐĂNG KÝ

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
ĐĂNG KÝ
Bản quyền © 2021 work2future - Mọi quyền được bảo lưu