fbpx

bắt đầu từ hôm nay!

hãy điền vào biểu mẫu quan tâm và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!

tối ưu hóa điểm mạnh của bạn. đạt được công việc trong mơ của bạn.

Bạn đang tìm kiếm cái gì?

huấn luyện nghề nghiệp miễn phí

dịch vụ nghề nghiệp cho thanh niên

dịch vụ hỗ trợ người sử dụng lao động

Không chắc chương trình nào phù hợp với bạn? Điền vào biểu mẫu này và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn!

work2future Các Trung tâm Việc làm đang MỞ và hỗ trợ khách hàng cũng như công chúng theo lịch hẹn.

vui lòng liên hệ với huấn luyện viên nghề nghiệp của bạn hoặc gọi cho Trung tâm Việc làm để sắp xếp cho một cuộc họp tại chỗ.

Trung tâm việc làm San José
Trung tâm Đổi mới Môi trường San José (EIC)
1608 Đại lộ Las Plumas, San José
408.794.1234

Trung tâm việc làm Bắc San José
EDD California
1901 Đường Zanker, San José
408.216.6200

Trung tâm việc làm Gilroy
Dịch vụ xã hội quận Nam
379 Tòa án Tomkins, Gilroy
408.758.3477 [chính]

Địa phương của bạn Trung tâm việc làm của Mỹ mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, trừ khi đóng cửa để tuân thủ kỳ nghỉ.

Thiết kế không có tiêu đề (11)

Trung tâm việc làm tại Mỹ của bạn mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, trừ khi đóng cửa để tuân thủ kỳ nghỉ.

Trung tâm việc làm của Mỹ ở California

work2future là Nhà tuyển dụng Cơ hội Bình đẳng và tuân thủ Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật. Các Dịch vụ và Trợ giúp Phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho các cá nhân khuyết tật. Một số điều kiện có thể được áp dụng. Đối với cuộc gọi truy cập TTY: 408.294.9337.

Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền